Zespół | Centrum Sportu Raszyn

Zespół

Katarzyna Klimaszewska
Informacje
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn
Marcin Borsuk
Informacje
Zastępca dyrektora ds. promocji i rozwoju sportu
Centrum Sportu Raszyn
Informacje
Główna Księgowa
Krzysztof Suchocki
Informacje
Specjalista ds. utrzymania i eksploatacji pływalni
Rafał Bobowski
Informacje
Referent ds. utrzymania obiektów sportowych w Centrum Sportu Raszyn
Jakub Wikło
Informacje
Specjalista ds. promocji i rozwoju pływalni w Centrum Sportu Raszyn
Paweł Góra
Informacje
Specjalista ds. promocji i rozwoju hali w Centrum Sportu Raszyn
Aneta Kępka
Informacje
Młodsza Księgowa
Centrum Sportu Raszyn
Informacje
Młodsza Księgowa