TRX 01 | Centrum Sportu Raszyn

Nazwa zajęć
TRX
Ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała na bardzo wytrzymałych taśmach polimerowych.
W wolnym tłumaczeniu skrót TRX oznacza trening w zawieszeniu.