Tabata 01 | Centrum Sportu Raszyn

Nazwa zajęć
Tabata
Podczas treningu tabaty każde ćwiczenie wykonuje się przez 20 sekund w najszybszym możliwym tempie – oczywiście z zachowaniem zasad techniki. Po zakończeniu danej serii następuje 10 sekund odpoczynku i natychmiastowe przejście do kolejnego 20-sekundowego ćwiczenia.