Klub Seniora | Centrum Sportu Raszyn

    Klub Seniora 02

    Nazwa zajęć
    Klub Seniora
    Zajęcia gimnastyczne przeznaczone dla członków Klubów Seniora z terenu Gminy Raszyn. Miejscem zajęć są sale gimnastyczne: w Centrum Kultury w Raszynie, w Klubie Seniora na Falentach oraz w sali parafialnej kościoła w Sękocinie. Prowadzącym jest Pan Robert Jancik – wykwalifikowany instruktor. Celem zajęć jest zadbanie o dobrą kondycję i formę fizyczną osób w wieku powyżej 60 roku życia.