II International IKA Poland Games | Centrum Sportu Raszyn