REKRUTACJA! | Centrum Sportu Raszyn

REKRUTACJA!

REKRUTACJA‼️

Centrum Sportu Raszyn uprzejmie informuje, że w dniu 1 sierpnia od godziny 6:00 rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia nauki i doskonalenia pływania 🏊‍♀️ w roku szkolnym 2023/2024. Rekrutacja zakończy się 16 sierpnia o godzinie 22:00.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci i młodzież urodzone w latach 2003-2018. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane:

• drogą elektroniczną na adres e-mail: basen@raszyn.pl

• na pływalni Centrum Sportu Raszyn przy ul. Sportowej 30

Osoby, które będą zgłaszały uczestników drogą elektroniczną proszone są o podanie następujących informacji:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Rok urodzenia dziecka

3. Nr telefonu i adres e-mail.

4. Określenie grupy zaawansowania (nauka od podstaw, średnio-zaawansowany, doskonalenie pływania)

5. Preferowany czas zajęć (wskazać dni tygodnia, bądź weekend)

6. Czy rodzeństwo uczęszcza bądź uczęszczało na zajęcia nauki/doskonalenia pływania organizowane przez CSR, grupowe lub indywidualne.

Wysłanie zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne w przeprowadzeniu procesu rekrutacji. Kontakt telefoniczny lub mailowy pomiędzy Centrum Sportu Raszyn a zgłoszonymi osobami będzie prowadzony w celu ustalenia terminów prowadzonych zajęć.

Administratorem danych osobowych kandydatów na zajęcia jest Centrum Sportu Raszyn (05-090) przy ul. Sportowej 30 w Raszynie, reprezentowany przez Dyrektora.

Wszelkie informacje odnośnie wyników rekrutacji będą podawane najwcześniej od 1 września 2023r.‼️

Zobacz też

Dzień Matki w CSR
Dzień Matki w CSR
Yankee Summer Camp
Yankee Summer Camp
Bielewicz Art Academy zajęcia wakacyjne
Bielewicz Art Academy zajęcia wakacyjne
Mini Dzień Dziecka w CSR
Mini Dzień Dziecka w CSR
Wszystkie aktualności